Gå til indhold

business framework in italy

Below you'll find a brief overview of some of the most relevant aspects to take into consideration when doing business in Italy (in Danish).

 

Sprogbarrierer

Kendskabet til fremmedsprog i Italien er generelt begrænset, og det er ikke sjældent, at man møder personer i erhvervslivet, i den offentlige sektor og blandt selvstændige, som kun taler italiensk. Læs mere om, hvordan The Trade Council Italien kan assistere din virksomhed.


Virksomhedskultur

Organisationsstrukturen i italienske virksomheder er ofte topstyret. I store virksomheder er der ofte langt fra medarbejderniveauet til topledelsen, hvilket let kan skabe grobund for bureaukrati og et begrænset antal medarbejdere med beslutningskompetence. Det anbefales derfor, at danske virksomheder, som ønsker en italiensk samarbejdspartner, forsøger at møde op på det højest mulige organisatoriske niveau. For at berettige et møde med en højtstående italiensk medarbejder er det imidlertid vigtigt at have en tilsvarende titel på sit visitkort. Læs mere om, hvordan The Trade Council Italien kan assistere din virksomhed


Told og afgifter

Told og afgifter er fastsat efter den gældende EU-lovgivning.
Find mere information på EU's hjemmeside ved at følge nedenstående links

EU's regler om fælles told
EU's regler om fælles moms


Importafgift

EU-oprindelsesprodukter og importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU, er ikke underlagt importafgift.


Told og moms

Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med den fælles EU-toldkodeks, ligesom det er toldsatserne i den fælles EU-importtarif der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning.

Moms i forbindelse med inter-EU-handel afregnes efter reglerne i den fælles EU-moms ordning. Det samme gælder for så vidt angår EU-harmoniserede punktskatter (forbrugsafgifter). Ikke-EU-harmoniserede punktskatter opkræves efter reglerne i den nationale skattelovgivning.


Patent, varemærker og rettigheder

Reglerne for produktrettigheder, som patent, varemærke og mønsterbeskyttelse er med national tilpasning de samme som gælder i det øvrige EU. 

Nærmere vejledning vedr. patent- og varemærkebestemmelser i EU kan findes hos Patent- og Varemærkestyrelsen på adressen: www.dkpto.dk 


Importregler

Import af varer fra EU-medlemslande:
Vejledning vedrørende inter-EU-handel kan indhentes hos Eksportteknisk Rådgivning (The Trade Council) samt på Eksportstarts portal for små- og mellemstore virksomheder. 


Import af varer fra lande udenfor EU

Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger af de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter hvilke kvantitative begrænsninger, der gælder for specifikke produkter bortset fra tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler. 

Eksportstart og rådgivning

Link til markeds- og sektorrapporter, tal og analyser samt nyhedsbreve