Gå til indhold

FN i Rom

Ambassaden følger arbejdet i de tre FN-organisationer WFP, IFAD og FAO samt Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed - CFS, som har hovedsæde i Rom. Organisationerne har fokus på fødevaresikkerhed og fødevareassistance.
Væbnet konflikt, naturkatastrofer og andre humanitære kriser forværrer til stadighed fødevaresikkerheden for verdens fattigste. Mens de tre FN-organisationer bekæmper fattigdom og sult, beskæftiger de sig med fødevaresikkerhed fra hver deres vinkel. WFP’s arbejde ligger primært i at yde fødevareassistance til sårbare befolkningsgrupper, herunder til flygtninge og internt fordrevne, samt at være koordinator for logistik og transport i humanitære kriser. FAO’s primære fokus er at samle og faciliteter forskning og politikker om fødevarer og ernæring og støtte landbrugsudvikling i udviklingslandene, samt overvåge, monitorer og advare om risici og trusler mod landbruget, fødevarer og ernæring. IFAD’s hovedformål er at yde lån og nogen gavebistand til investering i bæredygtigt landbrug, for fattige bønder i udviklingslandene.