Gå til indhold

International Fund for Agricultural Development

Den Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD) yder lån på gunstige vilkår til udviklings- og mellemindkomstlande, samt i begrænset omfang gavebistand til de fattigste udviklingslande. IFAD samarbejder med nationale og lokale myndigheder for at øge fødevareproduktion, forbedre ernæringsforhold og bekæmpe fødevareusikkerhed og fattigdom i landområderne.  

Danmarks Ambassadør, Anders Carsten Damsgaard, med IFAD's President Gilbert F. Houngbo. Foto: Daniele Bianchi

Kort om den Internationale Fond for Landbrugsudvikling IFAD

IFAD har status af en FN-særorganisation (UN specialized agency). IFAD er en hybrid, som den eneste internationale finansorganisation, der samtidig er en FN-organisation og direkte målrettet landbrugssektoren. IFAD støtter et bredt spektrum af aktiviteter inden for landbrugssektoren, med fokus på en række strategiske hovedindsatsområder. IFAD arbejder især i de mindst udviklede lande, hvor målgruppen er landbrugsområdernes fattigste befolkningsgrupper. Organisationens primære indsatsområde er Afrika syd for Sahara. Et overordnet mål er at give udviklingslandene mulighed for at afprøve nye og innovative investeringsmuligheder i landområderne, som kan opskaleres af andre og mere ressourcestærke partnere f.eks. Verdensbanken og de regionale udviklingsbanker. IFAD er desuden medlem af Komiteen for Verdensfødevaresikkerhed (CFS), hvor IFAD samarbejder med de to øvrige Rom-baserede fødevareorganisationer (FAO og WFP).

''

Foto: IFAD

Danmark og IFAD

Til og med 2015 har Danmark samlet bidraget med 932 mio. kr. til IFAD’s genopfyldninger. Det samlede bidrag betyder, at Danmark har omkring 1,6 pct. af stemmerne i bestyrelsen. Med finansloven for 2016 bidrager Danmark ikke længere til IFAD’s genopfyldninger.

Udvikling

IFAD arbejder i stigende omfang med udvikling af værdikæder, med udgangspunkt i den primære landbrugsproduktion, for at forbedre vækst og beskæftigelse på landet. Som IFAD beskriver i sin flagskibsrapport, ”2019 Rural Development Report: Creating Opportunities for Rural Youth”, tjener indsatsen samtidig det formål at sikre en bedre fødevaresikkerhed og fremme fattige og sårbare småbønders muligheder for at arbejde sig ud af fattigdom via adgang til såsæd, kapital, jord, kapacitetsopbygning og markedsdeltagelse. Samtidig er den private sektor en stadig vigtigere partner gennem IFAD’s øgede fokus på kommercialisering af smålandbrug, også i IFADs arbejde med at integrere småbønder i kommercielle værdikæder.

Henset til den vigtige rolle kvinder spiller i landbrugssektoren i udviklingslandene, har ligestilling en fremtrædende plads i IFAD’s aktiviteter. IFAD arbejder for at integrere ligestilling og mobilisere kvinder på landet, samt styrke lederskabet blandt kvinder i landdistrikter.

''

Foto: IFAD

Udfordringer

IFAD er ved at afslutte en intern reformproces med fokus på bl.a. strukturændring til fordel for en stærkere tilstedeværelse på landeniveau. Dette sker med henblik på at styrke den politiske dialog med partnerne, organisationens direkte tilsyn med programmer og projekter, samt indsatsernes resultatopnåelse og bæredygtighed. IFAD’s uafhængige evalueringskontor peger på, at bæredygtighed og opskalering af indsatserne fortsat er en central udfordring, særligt i skrøbelige stater.

Opdateret december 2019

Ved spørgsmål, kontakt [email protected]

Læs mere om IFAD her

fakta om IFAD

Præsident: Gilbert F. Houngbo, Togo

Bestyrelse: 36 medlemmer (inkl. Danmark)

Danmarks samlede bidrag til IFAD 1990-2015: 932 mio. kr.

 

''