Gå til indhold

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) blev etableret i 1945 med det primære formål at indsamle, analysere og udbrede viden om ernæringsspørgsmål, fødevareproduktion, landbrug, skovbrug og fiskeri. Danmark har været medlem siden 1945.

Kort om FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO
FAO's arbejde fokuserer primært på afskaffelse af sult, fødevareusikkerhed, fejlernæring og fattigdom, samt at opnå sociale og økonomiske fremskridt for verdens befolkning. FAO går ind for en bæredygtig forvaltning og brug af naturressourcer, specielt med henblik på at beskytte jord, vand, luft, klima og organiske genressourcer til gavn for kommende og nulevende generationer. FAO's indsats omfatter blandt andet forskning og teknisk bistand til medlemslande vedrørende landbrug, skovbrug, fiskeri og fødevaresikkerhed med henblik på at sikre verdens fødevareproduktion.
FAO er en FN-særorganisation (UN specialized agency) og FAO's medlemslande er alle medlem af organisationens øverste styrende organ "Konferencen", der afholdes hvert andet år. FAO deltager i FN's Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC).
FAO huser Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed, Committee on World Food Security (CFS).

Danmark og FAO
Dansk deltagelse mv. i FAO's arbejde, herunder mødefora, er baseret på aftale om opgavefordeling mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet varetager opgaver inden for CFS, og øvrige områder relateret til Danmarks udviklingspolitiske prioriteter. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har det overordnede ressortansvar for FAO, herunder arbejdet i de styrende organer, Konferencen og Rådet. Læs mere om ministeriet og FAO's samarbejde her.

''

Foto: Ambassaden

Forskning til bekæmpelse af sult
FAO's arbejde inden for forskning og information, herunder global statistikproduktion og international standardfastsættelse, danner baggrund for FAO's globale vidensformidling. FAO udgiver blandt andet to årlige flagskibsrapporter: SOFA (The State of Food and Agriculture, læs rapporten fra 2019 her) om fødevare og landbrug, og - i samarbejde med WFP og IFAD - SOFI (The State of Food Security and Nutrition in the World, læs rapporten fra 2019 her) om fødevareusikkerhed i verden. FAO er desuden ansvarlig for en række vigtige international traktater blandt andet vedrørende plante- og genressourcer.

Bistand
Endelig yder FAO direkte bistand og rådgivning til udviklingslande og lande med overgangsøkonomi, med henblik på at tilpasse og forbedre landenes praksis indenfor landbrug, skovbrug og fiskeri, samt at opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring for alle. Se et eksempel på FAOs arbejde med klimaforandringer og fødevaresikkerhed her:

''

Infografik: FAO

Opdateret december 2020

 

 

Ved spørgsmål, kontakt [email protected]


Læs mere om FAO her.

Fakta om FAO

Generaldirektør: Qu Dongyu, Kina.

Medlemslande: 194 (EU er selvstændigt medlem, Færøerne er associeret medlem).

Danmarks bidrag på ca. 19 mio. kr. i 2019 afholdes af Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

 

''