Gå til indhold

statsborgerskab

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Børn født i udlandet af danske forældre erhverver normalt automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen.
Læs nærmere om de gældende regler på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

For personer født uden for Danmark er den generelle regel, at det danske statsborgerskab fortabes ved det fyldte 22. år, medmindre der ansøges om bevarelse af statsborgerskabet inden det fyldte 22. år.
Læs nærmere herom på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Hvordan søger jeg om bevarelse af statsborgerskab

Ansøgningen kan indsendes direkte af ansøgeren til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K

Tlf.: +45 72 26 87 00
E-mail: [email protected]

Alternativt kan ansøgningen indleveres personligt på ambassaden, hvorefter den af ambassaden videresendes til Udlændinge- og Integrationsministeriets indfødsretskontor.

Indgives ansøgningen via ambassaden betales et ekspeditionsgebyr på € 27,00 til ambassaden. Såfremt der er behov for hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet, må der herudover påregnes et timeforbrugsafhængigt gebyr for hjælp til sagsbehandling. Udenrigstjenestens timetakst for 2019 er € 130,00 pr. påbegyndt time. Ønskes indfødsretsbevis og eventuelle originale dokumenter udleveret via ambassaden betales et ekspeditionsgebyr på € 27,00 til ambassaden for hver forsendelse.

Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på DKK 1200,00  til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Gebyret skal ligeledes betales, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet. Gebyret betales ikke tilbage, uanset om ansøgningen imødekommes.

Ansøgningen skal være ambassaden eller Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor i hænde senest dagen før ansøgeren fylder 22. år.

Bemærk venligst, at sagsbehandlingstiden i sager vedrørende bevarelse af dansk statsborgerskab i Udlændinge- og Integrationsministeriet pt. er 8-10 mdr. Derfor bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives efter det fyldte 21. år.

En ansøgning indgivet før det fyldte 21. år anses for at være en ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab, idet bevarelsesvurderingen foretages så tæt på det 22. år som muligt.

Ansøgningsskemaet kan downloades på Udlændinge- og Integrationsministeriets  hjemmeside via linket ovenfor.

Dobbelt statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til de nye regler om dobbelt statsborgerskab?

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

  • Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab
  • En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Indfødsretskontoret ved Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved nedlæggelsen af Statsforvaltningen pr. 1. april 2019 overtaget den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring. Du kan læse mere om loven her.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Indfødsretskonteret - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr (se ovenfor under "hvordan søger jeg om bevarelse af dansk statsborgerskab") indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. På Udlændinge- og Integrationsminiteriets hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Indfødsretskontoret har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingreaftryk og billede i en chip). Du kan se den seneste liste over, hvor du kan søge om et dansk pas med biometri her. Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning.