Gå til indhold

Den Multilaterale afdeling

Som praktikant i ambassadens multilaterale afdeling vil du være en del af et dynamisk lille team, hvor der altid er fart på, og læringskurven er stejlt opadgående.

Den multilaterale afdeling beskæftiger sig med de internationale organisationer med hovedsæde i Rom, især FNs Fødevareprogram (WFP), FNs landbrugs- og fødevareorganisation FAO, Komitéen for verdens Fødevaresikkerhed (CFS) og FNs Internationale Fond for Landbrugsudvikling (IFAD). Vi har særlig fokus på, hvorledes humanitær bistand sættes ind i sultkriser rundt omkring i verden, og på hvorledes udviklingsindsatser bidrager til fødevaresikkerhed og dermed til at opnå FN’s Verdensmål om at stoppe sult og fejlernæring. Der er tæt sammenhæng mellem fødevareusikkerhed og klimaforandringer, konflikt, migration og fordrivelse, så det er i høj grad globale udfordringer, som det multilaterale team arbejder med.  

Du vil især skulle deltage i forberedelse og dækning af møder samt udarbejde notater, analyser, baggrundsdokumenter og bidrage til referater mv. til Udenrigsministeriet. Herudover må du påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter.

Du vil få indblik i mange forskellige arbejdsområder, herunder i, hvordan FN-organisationer fungerer i praksis, og hvordan medlemslande som Danmark deltager aktivt i FN-samarbejdet for at fremme danske synspunkter og interesser. Vi forventer, at du:

  • er lærenem med lyst til udfordringer og evne til multi-tasking
  • har god forståelse af engelsk og gode formuleringsevner på dansk, særligt skriftligt 
  • har interesse for og gerne kendskab til FN
  • har interesse for humanitære problemstillinger og udviklingsproblematikker
  • har mod på at yde en ekstra indsats, særligt i forbindelse med bestyrelsesmøder i organisationerne der ca. udgør 3 uger pr. halvår 
  • er arbejdsvant med programmerne i Microsoft Office-pakken og alment IT-kyndig 
  • har erfaring med kommunikation på sociale medier

Relevant erhvervserfaring (centraladministration, en civilsamfundsorganisation eller lign.) i Danmark er en fordel, men ikke et krav.

Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at kontakte ambassaderåd Jette Michelsen, [email protected].

--------------------------------------------------------

 

Læs tidligere praktikanters erfaringer nedenfor:

Victor Andreas Ferretti, praktikant i den multilaterale afdeling efteråret 2019.

"Det er en unik mulighed for at få et indblik i Danmarks samarbejde med FN, særligt ift. fødevarekriser, humanitær assistance og udviklingsrelaterede spørgsmål."

Læs mere om Victors erfaringer her.