Spring til indhold

Den multilaterale afdeling

Som praktikant i ambassadens multilaterale afdeling vil du være en del af et dynamisk lille team, hvor der altid er fart på, og læringskurven er stejlt opadgående.

Den multilaterale afdeling beskæftiger sig med de internationale organisationer med hovedsæde i Rom, især FNs Fødevareprogram (WFP), FNs landbrugs- og fødevareorganisation FAO, Konferencen for fødevaresikkerhed (CFS) og FNs Fond for Landbrugsudvikling (IFAD). Vi har særlig fokus på humanitær bistand og fødevaresikkerhed.

Du vil især skulle deltage i forberedelse og dækning af møder samt udarbejde notater, analyser, baggrundsdokumenter og referater mv. til Udenrigsministeriet. Herudover må du påregne at varetage opgaver af mere praktisk karakter.

Du vil få indblik i mange forskellige arbejdsområder, herunder i, hvordan FN-organisationer fungerer i praksis, og hvordan medlemslande som Danmark deltager aktivt i FN-samarbejdet for at fremme danske synspunkter og interesser. Vi forventer, at du:

  • er lærenem med lyst til udfordringer og evne til multi-tasking
  • har god forståelse af engelsk og gode formuleringsevner på dansk, særligt skriftligt 
  • har interesse for og gerne kendskab til FN
  • har interesse for humanitære problemstillinger og udviklingsproblematikker
  • har mod på at yde en ekstra indsats, særligt i forbindelse med bestyrelsesmøder i organisationerne der ca. udgør 3 uger pr. halvår 
  • er arbejdsvant med programmerne i Microsoft Office-pakken og alment IT-kyndig 
  • har erfaring med kommunikation på sociale medier

Relevant erhvervserfaring (centraladministration eller lign.) i Danmark er en fordel, men ikke et krav.

Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at kontakte ambassaderåd Vibeke Gram Mortensen, vibmor@um.dk.

--------------------------------------------------------

 

Læs tidligere praktikanters erfaringer nedenfor:

Maja Karoline Helledie, praktikant i den multilaterale afdeling efteråret 2018. Kandidat i Jordbrugsøkonomi fra KU.

"Mit praktikophold i den multilaterale afdeling på ambassaden i Rom har givet mig et unikt indblik i den diplomatiske verden samt hvordan Danmark deltager aktivt i FN-samarbejdet. Jeg har haft muligheden for at supplere min teoretiske viden med praktisk erfaring."

Læs mere om Maja's erfaringer her.