Gå til indhold

ophold og arbejde i italien

Indrejse

En EU-borger kan frit indrejse og opholde sig i Italien som turist eller arbejdssøgende i op til tre måneder uden opholdsbevis. I henhold til gældende EU-bestemmelser har danske statsborgere ret til at udføre lønnet arbejde, udøve selvstændig virksomhed og udføre eller modtage tjenesteydelser i Italien.

Skattenummer

For at kunne blive optaget i det italienske system (skatteforhold, folkeregister, sundhedsvæsen, mv.) skal man som det første have en såkaldt Codice Fiscale, som er et italiensk skattenummer. Ansøgning om skattenummer indgives ved det lokale skattekontor (Agenzia delle Entrate) eller på den italienske ambassade i Danmark før udrejse til Italien.

Læs mere om skattenummer på det italienske Udenrigsministeriums hjemmeside.

Opholdsbevis

Der kræves ikke opholdstilladelse for EU-borgere, der tager fast ophold i Italien, men man har pligt til inden for tre måneder at blive indskrevet i det lokale folkeregister (anagrafe) og få udstedt et opholdsbevis (Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea).

Yderligere oplysninger om reglerne kan findes på det italienske politis hjemmeside

Arbejde

For oplysning om anerkendelse/ligestilling af en udenlandsk uddannelse i Italien henvises til Information Centre on Academic Mobility and Equivalence (CIMEA).

Danske dagpenge

Jobsøgere, der modtager dagpenge i Danmark, har mulighed for at søge arbejde i Italien og modtage danske dagpenge under jobsøgning i det pågældende land i op til tre måneder. Det er en forudsætning, at man tilmelder sig arbejdsformidlingen i det pågældende land. I Italien er det, som svarer til arbejdsformidlingen, de såkaldte Centri per l'impiego (Cpi).

Der henvises til www.borger.dk for yderligere oplysninger.

Studieophold

Som EU-borgere, kan danske studerende vælge at læse udvalgte semestre eller et helt uddannelsesforløb på universiteter i Italien.

Et studieophold i Italien kan ofte arrangeres i samarbejde med danske handelshøjskoler og universiteter, der i flere tilfælde har udvekslingsaftaler med uddannelsesinstitutioner i Italien.

Studieophold kan også arrangeres under betegnelsen ”free-mover”. Dette indebærer, at den studerende selv er ansvarlig for at tage kontakt til universitetet og planlægge uddannelsesforløbet. Man skal være opmærksom på, at der skal betales en undervisningsafgift i forbindelse med free-mover studieophold i Italien.

Få mere information om at studere i Italien på det italienske udenrigsministeriums hjemmeside.

Skatteforhold

Danmark og Italien har indgået en overenskomst om undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomstskat og forebyggelse af skatteunddragelse.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal sikre, at den samme indkomst ikke bliver beskattet i både Danmark og Italien. Nærmere oplysninger om overenskomsten kan fås ved henvendelse til de danske skattemyndigheder.

Biler

En dansk statsborger, der flytter til Italien med henblik på arbejde og/eller længerevarende ophold, og som medbringer en danskindregistreret bil, skal indregistrere bilen i Italien inden 60 dage efter at have taget bopæl i Italien.

Indregistrering sker hos det lokale motorkontor (motorizzazione) evt. med assistance mod betaling fra Automobile Club d'Italia (ACI) - en forening af bilejere, som svarer til det danske FDM.

Danskere i Italien

Alle danskere opfordres til at registrere sig på danskerlisten i forbindelse med ophold eller fast bopæl i udlandet.

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Læs mere om hvordan du registrerer dig her.