Gå til indhold

Kørekort

Danske kørekort giver ret til at køre i Italien.

Fastboende - konvertering af kørekort
Ved fast bopæl i Italien er der ikke krav om konvertering af danske EU-kørekort, medmindre kørekortet er gyldigt i længere end 15 år. Det vil i praksis sige, at kørekort udstedt efter 19. januar 2013 ikke skal konverteres, mens et kørekort udstedt før denne dato skal konverteres, såfremt det er gyldigt mere end 15 år.


Konverteringen skal senest foretages efter 2 år fra bopælsregistrering i det italienske folkeregister (på italiensk ”residenza”).

Anmodning om konvertering skal rettes til det lokale motorkontor (Motorizazzione).

Inden da skal der indhentes en erklæring (på engelsk) fra de danske politimyndigheder om førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas og kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V

E-mail: pol-paskorekort@politi.dk

Anmodningen om erklæring om dansk førerret skal være underskrevet og indeholde følgende oplysninger:
Fulde navn
Fødselsdato
Telefonnummer
Mailadresse

Anmodningen kan sendes pr. post eller som scannet dokument via e-Boks eller e-mail.

Sagsbehandlingstiden ved Rigspolitiet er 1-2 måneder.

Den engelske erklæring accepteres af de fleste italienske motorkontorer (Motorizzazione). Alternativt kan ambassaden, på baggrund af politiets erklæring, udstede en attest på italiensk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for denne attest. Oversigt over gebyrer findes på 
Udenrigsministeriets hjemmeside.

Mistet kørekort - fastboende
Er du fastboende i Italien og mister dit danske kørekort, kan du ikke få udstedt et nyt dansk kørekort, idet det efter dansk lovgivning ikke er muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er blevet frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet minimum 185 dage om året.

Mister du, som fastboende i Italien, dit danske kørekort, skal du henvende dig til de italienske myndigheder med henblik på udstedelse af et italiensk duplikatkørekort. Inden da skal du indhente en erklæring (på engelsk) fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas- og kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V

E-mail: pol-paskorekort@politi.dk

Anmodningen om erklæring om dansk førerret skal være underskrevet og indeholde følgende oplysninger:
Fulde navn
Fødselsdato
Telefonnummer
Mailadresse

Anmodningen kan sendes pr. post eller som scannet dokument via e-Boks eller e-mail.

Den engelske erklæring accepteres af de fleste italienske motorkontorer (Motorizzazione). Alternativt kan ambassaden på baggrund af politiets erklæring udstede en attest på italiensk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for denne attest. Oversigt over gebyrer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Erklæringen skal herefter indleveres til det nærmeste motorkontorer (Motorizzazione), som vil udstede et nyt duplikatkørekort.

Mistet kørekort - turist
Ambassaden og konsulaterne kan ikke udstede midlertidige kørekort. Er du fastboende i Danmark og mister dit danske kørekort under ferieophold i Italien, skal du henvende dig til det lokale politi og få lavet en politianmeldelse. Ifølge italiensk lovgivning giver politianmeldelsen ret til fortsat at køre bil i Italien i 11 dage.

Ambassaden kan efter kontrolcheck med Rigspolitiet i Danmark udstede en attest på italiensk, der bekræfter, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type. Attesten giver sammen med politianmeldelsen ret til at køre bil i Italien under ferieopholdet.

For udstedelse af attesten opkræves et gebyr. Oversigt over gebyrer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Skal du returnere til Danmark i bil, anbefaler ambassaden, at du indhenter en erklæring om mistet kørekort på engelsk fra Rigspolitiet i Danmark. Proceduren er den samme som ovenfor vedrørende fastboende borgere.