Gå til indhold

Kørekort

Danske kørekort giver ret til at køre i Italien.

Fastboende - konvertering af kørekort
Ved fast bopæl i Italien er der ikke krav om konvertering af danske EU-kørekort, medmindre kørekortet er udstedt med en gyldighed i mere end 15 år. Det vil i praksis sige, at kørekort udstedt efter 19. januar 2013 ikke skal konverteres, mens et kørekort udstedt før denne dato skal konverteres.

Konverteringen skal senest foretages efter to år fra bopælsregistrering i det italienske folkeregister (på italiensk ”residenza”).

Anmodning om konvertering skal rettes til det lokale motorkontor (Motorizazzione).

For at kunne konvertere et dansk kørekort til et italiensk kørekort skal der indhentes en erklæring på engelsk fra de danske myndigheder i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til Færdselsstyrelsen. Den skriftlige a
nmodning om erklæring om dansk førerret skal indeholde følgende oplysninger:

Fulde navn
Fødselsdato
Telefonnummer
Post
adresse

Hvis du har NemID eller MitID, kan du sende din anmodning til Færdselsstyrelsen med Digital Post fra din e-Boks. Alternativt kan du skrive til [email protected]. Hvis du ikke sender med Digital Post, skal du huske at skrive personligt under på anmodningen og fremsende et scan. Skriv "Bekræftelse af kørekort" i mailens emnefelt.

Erklæring om førerret udstedt af Færdselsstyrelsen på engelsk accepteres af de fleste italienske motorkontorer (Motorizzazione). Alternativt kan ambassaden, på baggrund af Færdselsstyrelsens erklæring, udstede en attest på italiensk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for denne attest. Oversigt over gebyrer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Mistet kørekort - fastboende
Er du fastboende i Italien og mister dit danske kørekort, kan du ikke få udstedt et nyt dansk kørekort, idet det efter dansk lovgivning ikke er muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er blevet frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet minimum 185 dage om året.

Er 
du fastboende i Italien og mister dit danske kørekort, skal du henvende dig til de italienske myndigheder (Motorizzazione) og anmode om et italiensk duplikatkørekort. Du skal først indhente en erklæring på engelsk fra Færdselsstyrelsen i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til Færdselsstyrelsen. Den skriftlige anmodning om erklæring om dansk førerret skal indeholde følgende oplysninger:

Fulde navn
dselsdato
Telefonnummer
Postadresse

Hvis du har NemID eller MitID, kan du sende din anmodning til Færdselsstyrelsen med Digital Post fra din e-Boks. Alternativt kan du skrive en mail til [email protected]. Hvis du ikke sender med Digital Post, skal du huske at skrive personligt under på anmodningen og fremsende et scan. Skriv "Bekræftelse af kørekort" i mailens emnefelt.

Erklæring om førerret udstedt af Færdselsstyrelsen på engelsk accepteres af de fleste italienske motorkontorer (Motorizzazione). Alternativt kan ambassaden, på baggrund af Færdselsstyrelsens erklæring, udstede en attest på italiensk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for denne attest. Oversigt over gebyrer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Erklæringen skal herefter indleveres til det nærmeste motorkontorer (Motorizzazione), som vil udstede et nyt duplikatkørekort.

Mistet kørekort - turister
Ambassaden og konsulaterne kan ikke udstede midlertidige kørekort. Er du fastboende i Danmark og mister dit danske kørekort under ferieophold i Italien, skal du henvende dig til det lokale politi og få lavet en politianmeldelse. Ifølge italiensk lovgivning giver politianmeldelsen ret til fortsat at køre bil i Italien i 11 dage.

Ambassaden kan på baggrund af en erklæring om dansk førerret udstedt af Færdselsstyrelsen i Danmark udstede en attest på italiensk, der bekræfter den danske førerret med angivelse af kørekortstype(r). Attesten giver sammen med politianmeldelsen ret til at køre bil i Italien under ferieopholdet. For udstedelse af attest på italiensk opkræves et gebyr. Oversigt over gebyrer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside

Hvis du skal køre tilbage til Danmark i bil, anbefaler ambassaden, at du indhenter erklæringen om dansk førerret på engelsk fra Færdselsstyrelsen i Danmark. Proceduren er beskrevet ovenfor vedrørende fastboende borgere i Italien.