Gå til indhold

Danmarks ambassade i Italien

Danmarks ambassade i Italien er Danmarks øjne og hænder i Italien. Vi arbejder for danske myndigheder og hjælper danske borgere. Vi tilfører danske virksomheder værdi på det italienske marked. Vi er Danmarks stemme i FN’s organisationer for fødevaresikkerhed. Sammen åbner vi døre og styrker Danmarks profil og indflydelse.

Ambassaden arbejder således bl.a. for, at

 • holde danske myndigheder orienteret om udviklingen inden for områder, som er af særlig interesse for Danmark og danske interesser gennem analyser og vurderinger af den politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Italien, Malta og San Marino
 • fremme danske synspunkter og interesser i forhold til myndigheder, organisationer m.v. i de lande ambassaden dækker
 • fremme interessen for og viden om dansk kultur
 • fremme dansk eksport og danske erhvervsinteresser generelt
 • udbrede viden og kendskabet til Danmark og danske samfundsforhold
 • yde en effektiv og professionel service til danske statsborgere
 • varetage danske interesser i forhold til de multilaterale organisationer i Rom (FAO, IFAD, WFP).

Som en del af Udenrigsministeriet er ambassadens arbejde og mission bundet op på Udenrigsministeriets overordnede vision, der kommer til udtryk på en række forskellige arbejdsområder i Danmark og i udlandet.

 

Udenrigsministeriets visioner og målsætninger på disse arbejdsområder er:

 

 • Størst mulig indflydelse: Danmark skal have en central placering i det internationale samarbejde. Det er forudsætningen for at kunne arbejde for danske interesser og værdier. Danmark skal aldrig være på sidelinjen.
 • Effektiv hjælp til danskere i nød i udlandet: Danskere i nødsituationer i udlandet skal have effektiv hjælp fra de danske ambassader og konsulater.
 • Virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner: Udenrigsministeriet skal være den mest relevante og kvalificerede samarbejdspartner for eksportvirksomheder eller virksomheder, der vil investere i udlandet. Ambitionen gælder også for udenlandske virksomheder, som overvejer at investere i Danmark.
 • Dansk udviklingsbistand i verdensklasse: Danmark skal have en markant placering i den internationale udviklingsbistand. Den danske udviklingsbistand skal kunne måles med verdens allerbedste.
 • Værdsat rådgivning og samarbejde i internationale spørgsmål: Udenrigsministeriet skal være en værdsat rådgiver og samarbejdspartner i forhold til regering og centraladministration.
 • Aktiv og åben formidling: Danske udenrigspolitiske holdninger og værdier skal aktivt og åbent formidles til udenlandske samarbejdspartnere og til den danske offentlighed. 
 • Kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret: Nøgleord for Udenrigsministeriets kontakt med omverdenen.
 • En attraktiv arbejdsplads: Udenrigsministeriet skal være en attraktiv arbejdsplads, som kan rekruttere og fastholde de bedste og mest kompetente medarbejdere. Det skal være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde.