Gå til indhold

Kulturafdelingens arbejde

Kultur- og presseafdelingen på den danske ambassade i Rom arbejder med at udbrede kendskabet til Danmark og dansk kunst og kultur i Italien.* Her på kultursiderne kan du læse mere om hvad vi gør, og hvordan vi arbejder.

Vores formål er at skabe større synlighed omkring Danmark, dansk kultur og danske værdier og prioriteter i Italien.*

Under rammerne for Det Internationale Kulturpanels Strategi (en ny strategi er pt. under udarbejdelse) ansøger ambassaden om et årligt rådighedsbeløb til at iværksætte initiativer inden for Danmarks internationale kulturudvekslingsaftale. Rådighedsbeløbet giver mulighed for, at danske kunstnere og kulturaktører kan ansøge ambassaden om mindre økonomisk støtte til arrangementer, der fremmer dansk kunst og kultur i Italien, og falder inden for rammerne af ovenstående strategi.

Kulturafdelingen på ambassaden kan tilbyde:

  • Rådgivning om projektstøttemuligheder i danske kunst- og kulturinstitutioner.
  • Rådgivning om besøgsprogrammer for kunstnere og kulturaktører.
  • I begrænset omfang ansøge om tilskud til kulturudvekslingsprojekter, der vurderes at falde inden for rammerne af IKP-strategien. Her er tale om mindre beløb, der betragtes som ’seedmoney’ og som udelukkende er tilgængelig for professionelle kunstnere og kulturaktører. Ansøgninger vurderes af Slots-og Kulturstyrelsen. Se retningslinjer for løbende projektstøtte her.
  • Udlån af DVD’er med danske film under DFI’s ambassade-filmpakker til festivaler eller større begivenheder. Filmene må ikke anvendes til TV, VOD eller lignende visninger. Udlån sker på baggrund af en vurdering af det enkelte arrangement.
  • Promovering af events med dansk karakter på vores digitale kommunikationsplatforme – hjemmeside, kulturkalender og sociale medier.
  • Moralsk støtte (patronage) tildeles projekter, der vurderes at fremme dansk kunst og kultur i Italien*. Ved tildeling af patronage stiller ambassaden logo til rådighed for kulturaktører. Du kan læse mere om patronage og retningslinjer her.

Ambassaden henviser til, at kunstnere og kulturaktører, der anmoder om økonomisk støtte, konsulterer Det Internationale Kulturpanels Strategi (en ny strategi er pt. under under udarbejdelse) og ovenstående links, før de retter henvendelse. Vi rådgiver gerne i ansøgningsprocessen. Den endelige projektpræsentation vil skulle inkludere materiale om deltagende kunstnere, tidsplan/datoer, partnere og interessenter, projektbeskrivelse samt budgetudkast. Samtidig beder vi ansøgere være opmærksomme på kravene til indhold og bilag i ansøgninger til Slots-og Kulturstyrelsen, herunder også til Styrelsens afrapporteringskrav.

 

*Den danske ambassade i Rom er ambassade til Italien, Malta og San Marino. Ovenstående gælder således også for dansk kulturfremme i Malta og San Marino, ligesom ambassaden kan støtte projekter, der har som formål at fremme kultur fra Grønland og Færøerne i Italien, Malta og San Marino.

 

Kontakt

Iben Julia Ingemann Sørensen
E-mail: [email protected]
Tlf.: +39 06 9763 9817