Spring til indhold

Vielser og skilsmisser

En vielse i Italien forestås enten af en borgerlig myndighed, oftest kommunen, eller af en kirkelig instans.

Danske præster har ikke vielsesmyndighed i Italien. Er man allerede borgerligt gift i Danmark eller i Italien, kan man få ægteskabet velsignet af en dansk præst ved en kirkelig højtidelighed i udvalgte kirker i Rom.

For yderligere oplysninger vedrørende kirkelig velsignelse og de praktiske rammer omkring højtideligheden, priser mv. henvises til den danske præst tilknyttet De Danske Sømands- og Udlandskirker, Susanne Freddin Skovhus, e-mail: sus@km.dk, tlf. (+45) 23 67 42 37.

Det er endvidere muligt at blive velsignet af den svenske præst i Rom. For yderligere oplysninger henvises til præst Per Adler (+39) 06 80 80 474, e-mail: rom@svenskakyrkan.se.

Er den ene part katolik, er det muligt at blive viet i en katolsk kirke. For yderligere oplysning rettes henvendelse til præsten ved kirken, hvor man ønsker at blive viet.

 

Borgerlig vielse

Ved en borgerlig vielse i Italien er den sædvanlige procedure, at man enten selv direkte eller gennem en bryllupsarrangør retter henvendelse til kommunen på det sted, man ønsker at blive viet. De vil kunne oplyse, hvilken dokumentation de har behov for, hvor meget vielsen koster samt hvem, der vil forestå vielsen - normalt en embedsmand eller borgmesteren.

Dokumentationskravene ved borgerlig vielse kan variere i de forskellige italienske kommuner. Som udgangspunkt kræver de italienske kommuner en ægteskabsattest. Ægteskabsattesten skal udstedes af jeres (seneste) bopælskommune i Danmark. Såfremt den ene part er udenlandsk statsborger, udstedes ægteskabsattesten i stedet af Familieretshuset.

Læs mere om proceduren for at søge om ægteskabsattest på følgende hjemmesider:
Familieretshuset
Borger.dk
Københavns kommune

De fleste italienske kommuner kræver endvidere en fødsels-/dåbsattest, hvoraf jeres forældres navne fremgår. En fødsels-/dåbsattest udstedes af jeres (seneste) bopælssogn og kan bestilles via kommunernes hjemmeside.

Såfremt I tidligere har været gift, kan den italienske kommune kræve dokumentation for det tidligere ægteskabs ophør. Ophørte det tidligere ægteskab ved skilsmisse, vil dokumentationen være en skilsmissebevilling, mens en dødsattest er nødvendig, hvis det tidligere ægteskab ophørte ved dødsfald.

Ægteskabsattesten samt alle danske dokumenter skal legaliseres med Apostille ved Udenrigsministeriets legaliseringskontor. Alle dokumenter skal endvidere oversættes til italiensk af en autoriseret oversætter.

Ambassaden kan ikke være behjælpelig med det praktiske forud for selve vielsen, men vi kan, om ønsket, henvise til dansktalende bryllupsarrangører. Vær opmærksom på, at den danske ægteskabsattest er gyldig 4 mdr. fra udstedelsesdato.

Ambassaden gør opmærksom på, at I selv skal sørge for at få vielsen registreret ved folkeregisteret i den danske bopælskommune.

 

Skilsmisse 

Ambassaden kan i tilfælde af skilsmisse henvise til en advokat.