Spring til indhold

Politik og økonomi

Som praktikant i ambassadens politiske/økonomiske afdeling vil du være en del af et team, som giver dig et bredt indblik i mange af udenrigstjenestens forskellige arbejdsområder.

I den politiske/økonomiske afdeling beskæftiger vi os blandt andet med politiske og økonomiske indberetninger til Udenrigsministeriet og andre ministerier omkring italienske holdninger til væsentlige politiske spørgsmål.

Praktikantens primære opgave er at medvirke til udarbejdelsen af indberetninger, herunder foretage informationssøgning. Der kan endvidere blive tale om udarbejdelse af analyser vedrørende konkrete problemstillinger relateret til Italiens politiske og økonomiske situation.

Praktikanten vil ligeledes få mulighed for, i samarbejde med afdelingens medarbejdere, at indgå i foredragsvirksomhed, deltage i forskellige konferencer og eksterne møder samt indgå i det kulturelle arbejde, der omfatter støtte til forskellige kulturelle projekter i Italien.
 
Ambassaden lægger vægt på informationsdeling med offentligheden, og praktikanten vil deltage i arbejdet med at opdatere ambassadens hjemmeside, Facebook-profil, Twitter mv.

Vi forventer, at du:

  • er lærenem og har lyst til udfordringer
  • har et højt energiniveau og er god til multi-tasking
  • kan lide at networke og have udadvendte aktiviteter (konferencer, foredrag mv.)
  • kan holde hovedet koldt og tage fat i travle perioder
  • har mod på at løse ad-hoc baserede og praktiske opgaver efter behov 
  • har god forståelse af IT og brug af sociale medier
  • har interesse for italienske samfundsforhold, ligesom det vil være en stor fordel, hvis du har gode italienskkundskaber.

Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at kontakte souschef Sem Ulver Dupont Birkler, semubi@um.dk tlf. +39 06 977 483 32.

 

--------------------------------------------------------------------

Læs erfaringer fra tidligere praktikanter nedenfor:

Stefan Albertoni Olkjær, praktikant i den politiske, økonomiske og kulturelle afdeling efteråret 2018, kandidatstuderende i Statskundskab på Københavns Universitet

 

"Forløbet har på bedste vis suppleret min faglige og teoretiske uddannelse. Dette gennem et bredt indblik i adskillige af udenrigstjenestens forskellige arbejdsområder."

Læs mere om Stefans ophold her.