Spring til indhold

Kørekort

Ved fast bopæl i Italien er der ikke krav om konvertering af danske EU-kørekort.

Mistet kørekort - fastboende
Er du fastboende i Italien og mister dit danske kørekort, kan du ikke få udstedt et nyt dansk kørekort, idet det efter dansk lovgivning ikke er muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er blevet frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet minimum 185 dage om året.

Mister du, som fastboende i Italien, dit danske kørekort, skal du henvende dig til de italienske myndigheder med henblik på udstedelse af et italiensk duplikatkørekort. Inden da skal du indhente en erklæring (på engelsk) fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas- og kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
E-mail: pol-paskorekort@politi.dk

Anmodning om erklæring skal være underskrevet og kan sendes pr. post eller som scannet dokument pr. e-mail.

Den engelske erklæring accepteres af de fleste italienske motorkontorer (Motorizzazione). Alternativt kan ambassaden på baggrund af politiets erklæring udstede en attest på italiensk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for denne attest. Oversigt over gebyrer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Erklæringen skal herefter indleveres til det nærmeste motorkontorer (Motorizzazione), som herefter vil udstede et nyt duplikatkørekort.


Mistet kørekort - turist
Ambassaden og konsulaterne kan ikke udstede midlertidige kørekort. Er du fastboende i Danmark og mister du under ferieophold i Italien dit danske kørekort, skal du henvende dig til det lokale politi og få lavet en politianmeldelse. Ifølge italiensk lovgivning giver politianmeldelsen ret til fortsat at køre bil i 11 dage i Italien.

Ambassaden kan efter kontrolcheck med Rigspolitiet i Danmark udstede en attest på italiensk, der bekræfter, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type. Attesten giver sammen med politianmeldelsen ret til at køre bil i Italien under ferieopholdet.

For udstedelse af attesten opkræves et gebyr. Oversigt over gebyrer findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Skal man returnere til Danmark i bil, anbefaler ambassaden, at du indhenter en erklæring om mistet kørekort på engelsk fra Rigspolitiet i Danmark. Proceduren er den samme som ovenfor vedr. fastboende borgere.