Spring til indhold

Vielser og skilsmisser

En vielse i Italien forestås enten af en borgerlig myndighed, oftest kommunen, eller af en kirkelig instans.

Danske præster har ikke vielsesmyndighed i Italien. Er man allerede borgerligt gift i Danmark eller i Italien, kan man få ægteskabet velsignet af en dansk præst ved en kirkelig højtidelighed i udvalgte kirker i Rom.

For yderligere oplysninger vedrørende kirkelig velsignelse og de praktiske rammer omkring højtideligheden, priser mv. henvises til den danske præst tilknyttet De Danske Sømands- og Udlandskirker, Henning Nørhøj, e-mail: l.h.norhoj@gmail.com, tlf. (+45) 40 37 62 68.

Det er endvidere muligt at blive velsignet af den svenske præst i Rom. For yderligere oplysninger henvises til præst Per Adler (+39) 06 80 80 474, e-mail: rom@svenskakyrkan.se.

Er den ene part katolik, er det muligt at blive viet i en katolsk kirke. For yderligere oplysning rettes henvendelse til præsten ved kirken, hvor man ønsker at blive viet.

Ved en borgerlig vielse i Italien er den sædvanlige procedure, at man enten selv direkte eller gennem en bryllupsarrangør retter henvendelse til kommunen på det sted, man ønsker at blive viet. De vil kunne oplyse, hvilken dokumentation de har behov for, hvor meget vielsen koster samt hvem, der vil forestå vielsen - normalt en embedsmand eller borgmesteren.

Dokumentationskravene ved borgerlig vielse kan variere i de forskellige kommuner. Ambassaden kan dog oplyse, at de fleste kommuner kræver en ægteskabsattest udstedt af din (seneste) bopælskommune i Danmark. Læs mere om ægteskabsattesten på kommunernes hjemmeside.

Nogle italienske kommuner kræver endvidere en fødsels-/dåbsattest, hvoraf dine forældres navne fremgår. En fødsels-/dåbsattest udstedes af dit (seneste) bopælssogn og kan bestilles via kommunernes hjemmeside.

Såfremt du tidligere har været gift, kræves dokumentation for det tidligere ægteskabs ophør. Ophørte det tidligere ægteskab ved skilsmisse, vil dokumentationen være en skilsmissebevilling, mens en dødsattest er nødvendig, hvis det tidligere ægteskab ophørte ved dødsfald.

Alle ovennævnte dokumenter skal oversættes til italiensk af en statsautoriseret oversætter samt legaliseres med Apostille ved Udenrigsministeriets legaliseringskontor.

Ambassaden kan ikke være behjælpelig med det praktiske forud for selve vielsen, men vi kan, om ønsket, henvise til dansktalende bryllupsarrangører. Vi anbefaler, at forberedelserne påbegyndes 3-4 mdr. før forventet vielsesdato. Vær opmærksom på, at den danske ægteskabsattest er gyldig 4 mdr. fra udstedelsesdato.

Skilsmisse

Ambassaden kan i tilfælde af skilsmisse henvise til en advokat.