Spring til indhold

Europa Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019 i Danmark

Brevstemning på Ambassaden og Konsulaterne.

Valgret for udenlandsdanskere

Følgende personer har valgret og kan stemme til Europa-Parlamentet i Danmark.

Personer med valgret til Folketinget
eller
Personer med dansk indfødsret (statsborgerskab):
• der er frameldt CPR-registret i Danmark
• og har fast bopæl i en af medlemsstaterne i Den Europæiske Union
• og som på valgdagen er fyldt 18 år
eller
Personer med dansk indfødsret (statsborgerskab):
• og har fast bopæl i Danmark
• og som på valgdagen er fyldt 18 år
eller
Personer med statsborgerskab i en af de øvrige medlemstater i Den Europæiske Union
• der har fast bopæl i Danmark
• og som på valgdagen er fyldt 18 år eller
• er registreret på Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)
 
Deltagelse i valget kræver optagelse på valglisten
Hvis du ønsker at stemme i Danmark, skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. For at blive optaget skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan hente på borgerservicecentret i Københavns Kommune eller downloade her sammen med en vejledning. Du kan også få et udleveret på den danske ambassade eller et af de honorære konsulater. Ansøgningen skal være Københavns Folkeregister i hænde snarest muligt og senest tirsdag den 23. april 2019.
Du vil ikke modtage valgkort. I stedet skal du medbringe legitimation ved stemmeafgivning. Du skal være opmærksom på, at optagelsen kun gælder for valget søndag den 26. maj 2019.

Du kan brevstemme
Du kan brevstemme, selv om du ikke har fået besked om, hvorvidt du er optaget på valglisten. Bliver du ikke optaget, kommer brevstemmen blot ikke i betragtning.
Du kan brevstemme i udlandet eller fra enhver kommune i Danmark fra tirsdag den 26. februar 2019 eller stemme på et afstemningssted på valgdagen. Hvis du brevstemmer, skal det ske i så god tid, at din brevstemme kan være sendt hjem og modtaget i Københavns Kommune inden afstemningen går i gang på valgdagen kl. 9. I udlandet kan du brevstemme på den danske ambassade eller et af de honorære konsulater.

Du må kun stemme i ét EU-land
Du har også mulighed for at stemme i det EU-land, hvor du bor, men du må kun stemme i ét land. Derfor skal du vælge, om du vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i det EU-land, hvor du bor.

EU-bosatte, der er optaget på folketingsvalglisten
EU-bosatte, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i medfør af reglerne om udlandsdanskeres valgret til Folketinget, skal ikke søge om optagelse på den særlige valgliste. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er optaget på folketingsvalglisten, kan du spørge din tidligere bopælskommune eller Københavns Folkeregister