Spring til indhold

Ophold og arbejde i Italien

Indrejse

En EU-borger kan frit indrejse og opholde sig i Italien som turist eller arbejdssøgende i op til tre måneder uden egentlig opholdsbevis. I henhold til gældende EU-bestemmelser har danske statsborgere i vidt omfang ret til at udføre lønnet arbejde, udøve selvstændig virksomhed og udføre eller modtage tjenesteydelser i Italien.

Opholdstilladelse

Der kræves ikke længere opholdstilladelse for danske statsborgere, der tager fast ophold i Italien. Man skal derimod indskrives i det lokale folkeregister (anagrafe) og have udstedt et opholdsbevis (Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea).

Yderligere oplysninger om reglerne kan findes på det italienske politis hjemmeside. 

Dagpenge i Rom

Jobsøgere, der modtager dagpenge i Danmark, har mulighed for at søge arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og modtage danske dagpenge under jobsøgning i det pågældende land i op til 3 måneder.

Der henvises til Borger.dk for yderligere oplysninger.

Arbejde/arbejdssøgning

Danske statsborgere, som ønsker at få deres uddannelse anerkendt i Italien, kan henvende sig til det italienske udenrigsministerium for de relevante henvisninger vedrørende eventuel ligestilling af studieforløb (accordi in materia di reciproco riconoscimento dei titoli di studio):

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff. VI
P.le Farnesina 1
00194 Roma
Tlf. (+39) 06 36 91 40 53

Link til det italienske udenrigsministeriums kontor for anerkendelse af udenlandske uddannelser (på italiensk).

Se også Den Italienske Ambassades hjemmeside.

En liste over danske datterselskaber i Italien kan fås ved henvendelse per e-mail til Den Danske Ambassades mailadresse: romamb@um.dk.

Studieophold

Som EU-borger kan danske studerende vælge at læse udvalgte semestre eller et helt uddannelsesforløb på universiteter i Italien.

Et studieophold i Italien kan ofte arrangeres i samarbejde med danske handelshøjskoler og universiteter, der i flere tilfælde har udvekslingsaftaler med uddannelsesinstitutioner i Italien.

Studieophold kan også arrangeres under betegnelsen ”free-mover”. Dette indebærer, at den studerende selv er ansvarlig for at tage kontakt til universitetet og planlægge uddannelsesforløbet. Man skal være opmærksom på, at der skal betales en undervisningsafgift i forbindelse med free-mover-ophold i Italien.

Danske statsborgere, som ønsker at studere på et italiensk universitet, anbefales at kontakte Den Italienske Ambassades konsulære afdeling på Østergade 24B, 2. sal, 1100 København K, tlf. (+45) 39 18 34 44, fax (+45) 39 27 01 06, e-mail: consolato.copenaghen@esteri.it.

Skatteforhold

Danmark og Italien har indgået en overenskomst om undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomstskat og forebyggelse af skatteunddragelse. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal sikre, at den samme indkomst ikke bliver beskattet i både Danmark og Italien. Nærmere oplysninger om overenskomsten kan fås ved henvendelse til de danske skattemyndigheder.

Biler

En dansk statsborger, der flytter til Italien med henblik på arbejde og/eller længerevarende ophold, og som medbringer en danskindregistreret bil, skal senest inden for 1 år importere og indregistrere bilen i Italien.

Indregistrering sker hos det lokale motorkontor (motorizzazione) evt. med assistance mod betaling fra Automobile Club d'Italia (ACI) - en forening af bilejere, som svarer til FDM.

Danskere i Italien

Alle danskere opfordres til at registrere sig på danskerlisten i forbindelse med ophold eller fast bopæl i udlandet.

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Læs mere om hvordan du registerer dig her.

Danmarks ambassade i Italien

Via dei Monti Parioli 50
00197 Roma
Telefon: +39 06 9774831
Fax: +39 0697748399

E-mail: romamb@um.dk