Spring til indhold

Naturkatastrofer

I de fleste regioner i Italien er der en vis fare for jordskælv, og i forbindelse med længere perioder med regn kan der forekomme oversvømmelser og jordskred.

Derudover findes der enkelte aktive vulkaner i Italien. Skovbrande kan forekomme i sommermånederne, særligt i den sydlige del af landet.    

I tilfælde af naturkatastrofer bedes danske statsborgere forholde sig til de stedlige myndigheders råd og anvisninger, som normalt vil kunne oplyses ved at kontakte indkvarteringsstedet eller rejsedestinationen.    

Læs mere om naturkatastrofer og om, hvordan man skal forholde sig på Udenrigsministeriets hjemmeside samt på hjemmesiden for Protezione Civile (det italienske civilforsvar), som også har udgivet denne pjece.

Danmarks ambassade i Italien

Via dei Monti Parioli 50
00197 Roma
Telefon: +39 06 9774831
Fax: +39 0697748399

E-mail: romamb@um.dk