Spring til indhold

Miljøzoner

Information om kørsel i miljøzoner (ZTL – Zona Traffico Limitato) i Italien.

Mange større byer i Italien har de seneste år indført miljøzoner, hvortil der kræves specifik tilladelse til at køre (som oftest de historiske bydele). Dette overrasker mange danskere når de besøger Italien enten i egen eller udlejningsbil, og de fleste bliver rent faktisk først opmærksomme på, at de har overtrådt reglerne når de er tilbage i Danmark og først langt senere modtager en bøde.

Derfor anbefaler ambassaden, at danskere, der skal besøge større italienske byer i bil, orienterer sig grundigt om de lokale forhold inden rejsen for at undgå bøder som følge af utilsigtet kørsel i miljøzonerne.

Der findes ikke en fuldstændig oversigt over hvilke byer der har indført ZTL-områder (Zona Traffico Limitato), men følgende link kan være en god start til at få overblik: http://ztl-italia.blogspot.com/

Tillige er reglerne for de enkelte byer oftest forskellige, hvorfor det anbefales at søge information hos de enkelte kommuner om de specifikke regler. Eksempelvis har Firenze kommune information på engelsk samt kort over miljøzonen på deres hjemmeside.

Yderligere information om ZTL-områderne kan i øvrigt findes hos Den Italienske Stats Turistbureau
Såfremt det hotel, man skal bo på, er beliggende inden for ZTL-området, anbefales det tillige at kontakte hotellet for vejledning.

Endvidere bør man være opmærksom på, at udlejningsselskaberne i mange tilfælde opkræver et gebyr for udlevering af oplysninger om brugeren af bilen, hvilket sædvanligvis automatisk trækkes på kundens kreditkort.
Modtager man en bøde med posten, som man har spørgsmål til, skal man kontakte den pågældende kommune direkte. Kontaktinformation er sædvanligvis opgivet på bøden.

Danmarks ambassade i Italien

Via dei Monti Parioli 50
00197 Roma
Telefon: +39 06 9774831
Fax: +39 0697748399

E-mail: romamb@um.dk