Spring til indhold

Hvis uheldet er ude

Vi anbefaler læsning af den konsulære del af udenrigsministeriets hjemmeside.

Turistoplysninger om Italien kan findes på Italiens nationale turistråds hjemmeside www.enit.it.

Der gøres opmærksom på, at der i de fleste bistandssager skal betales gebyr. Klik her for udenrigministeriets gebyrregler.

Gebyret er forhøjet udenfor kontortid. Gebyret kan kun betales kontant i Euro.

Nødstilfælde udenfor åbningstid: I nødstilfælde kan der udenfor åbningstid rettes henvendelse til Udenrigsministeriets vagtcenter på tlf. nr. +45 33921112.

Nedenfor følger en kort vejledning, som i de fleste tilfælde kan bringe turisten videre. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet pjecer til danske borgere om deres ret til nødvendig sygehjælp under ophold i andre EU-lande. Pjecerne kan ses på indenrigsministeriets hjemmeside.

Tyveri er desværre meget udbredt. Ved tyveri, det være sig af pas, kørekort, bil eller andet, skal du henvende dig til politiet og få optaget politianmeldelse (denuncia di smarrimento) med optegnelse af det stjålne.

Har du fået stjålet dit pas, kan du om nødvendigt mod gebyr og med politianmeldelse, få udstedt et midlertidigt pas på ambassaden eller et af de danske konsulater (vice-konsulater kan ikke udstede pas). Se liste over danske konsulater i Italien i menuen til venstre. Dog accepterer mange flyselskaber hjemrejse direkte på politianmeldelse.

Kørekort

Ambassaden og konsulaterne kan ikke udstede midlertidige kørekort. Får man stjålet sit kørekort, skal man henvende sig til politiet og få lavet en politianmeldelse. Ambassaden har erfaret, at man kan køre hjem på denne erklæring. Hvis man opholder sig længere tid i Italien, kan man via motorkontoret i Danmark få tilsendt en attest der bekræfter, at man er i besiddelse af et kørekort.

Pengeoverførsler

Mangler du penge, kan ambassaden henvise til følgende muligheder for hjælp:

  1. Western Union - et verdensomspændende netværk af kontorer specialiseret i hurtige pengeoverførsler. Pengene skal - mod gebyr - indbetales i Danmark på et Western Union kontor, www.westernunion.com , hvor der oplyses en kode. Denne kode skal meddeles modtageren, som derefter i Italien kan afhente beløbet i et hvilket som helst Western Union-kontor. Denne fremgangsmåde anbefales kraftigt som den normalt hurtigste og billigste løsning. Er du ikke i besiddelse af pas eller anden ID med billede, skal du kunne fremvise en politianmeldelse.
  2. Ambassaden eller konsulaterne kan udbetale et beløb til hjemrejse, men "man kan ikke komme hjem på konsulatets regning". Pengene skal forinden være indbetalt til Udenrigsministeriet eller en politistation, eller din bank skal have autoriseret træk fra din konto. Bistanden er gebyrpålagt med forhøjet gebyr udenfor kontortid.

Danmarks ambassade i Italien

Via dei Monti Parioli 50
00197 Roma
Telefon: +39 06 9774831
Fax: +39 0697748399

E-mail: romamb@um.dk