Spring til indhold

Pas

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. Proceduren for ansøgning om dansk pas i Italien er derfor ændret.

Ansøgning om dansk pas kan kun indgives på ambassaden i Rom (dog kan ansøgning om pas for personer under 12 år, forlængelser af pas samt udstedelse af nødpas stadig indgives på de honorære konsulater). Ansøgning indgives ved personligt fremmøde og efter forudgående tidsbestilling. Det er ikke muligt at indgive ansøgning om dansk pas uden forudgående aftale.

Ekspeditionstiden er ca. 2-3 uger.

Pasansøgning

Pasansøgeren skal, efter forudgående aftale, personligt indlevere et udfyldt og underskrevet pasansøgningsskema, som fås på ambassaden eller som kan downloades her og udfyldes inden fremmøde.

I forbindelse med indgivelse af ansøgningen vil ambassaden tage elektronisk pasfoto og fingeraftryk samt optage digital underskrift.

Derudover skal følgende dokumentation medbringes:

  • nuværende pas
  • gebyr (se nedenfor)

Nødpas / Provisorisk pas

Har man mistet sit eksisterende pas under sit ophold i Italien (politirapport skal vedlægges), kan man ansøge om et nødpas (provisorisk pas) på ambassaden, generalkonsulatet eller et af de honorære konsulater i Italien – en oversigt over de honorære konsulater findes her .

Et dansk nødpas udstedes kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Nødpasset skal sendes til Borgerservice i Danmark eller en dansk repræsentation i udlandet efter udløb eller afleveres ved afhentning af nyt pas.

Vær venligst opmærksom på, at det danske nødpas ikke godkendes som rejselegitimation i visse lande, så hvis du planlægger at rejse rundt i andre lande på vej hjem til Danmark fra Italien, skal du undersøge med disse landes repræsentationer, om de anerkender det danske nødpas.

Hvis du blot skal mellemlande uden ophold i andre lande på vej hjem til Danmark, kan du sagtens rejse på et dansk nødpas.

Ved ansøgning om nødpas skal følgende medbringes:

Bemærk forhøjet gebyr ved udstedelse af nødpas uden for normal kontortid.

I nogle tilfælde er det muligt at rejse tilbage til Danmark på baggrund af politirapporten. En del flyselskaber medtager passagerer uden pas, men med politirapport. Det anbefales at kontakte det enkelte flyselskab.

Ekstrapas

I visse tilfælde er det muligt at få udstedt et ekstrapas med max. 2 års gyldighed. Det drejer sig om pas til personer med ekstraordinær og dokumenteret stor rejseaktivitet og som derfor ofte har deres 10-års pas til visering på andre landes ambassader/konsulater. Dokumentation/redegørelse skal vedlægges ansøgningen.

Specielt ved pas til personer under 18 år

Ved pasansøgning til børn skal følgende tillige medbringes:

  • navne-/fødselsattest (“estratto di nascita” og ikke “certificato di nascita”)
  • I de tilfælde, hvor kun faderen er dansk og barnet er født før den 1. juli 2014 , skal forældrenes vielsesattest endvidere medbringes.
  • Den eller de forældre, der har forældremyndigheden, skal underskrive ansøgningen/samtykkeerklæring (dvs. hvis forældrene har delt forældremyndigheden, skal begge underskrive samtykkeerklæringen på skemaet).
  • Begge forældre og barnet skal møde personligt på ambassaden.

Affidamento

At man som fraskilt forælder i Italien har fået tildelt “affidamento”, er ikke ensbetydende med, at man har eneforældremyndigheden. Den anden part skal således fortsat underskrive samtykkeerklæringen. Dette krav kan ikke fraviges.

Pas til personer under 12 år

Fra den 15. juni 2012 er det muligt at indgive ansøgning om pas for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) på de honorære konsulater. Bemærk, at der skal medbringes 2 pasfotos, samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke, samt at de øvrige forhold for ansøgninger om pas til personer under 18 år skal opfyldes (se ovenstående).

For pasgebyrer klik her

Generel information om pas i forbindelse med overgang til biometriske pas pr. 1. januar 2012

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen. Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet.

Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse. Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette betyder, at det kun er muligt at søge om pas i Italien ved personlig henvendelse på ambassaden i Rom. Danmarks konsulater i Italien kan ikke længere modtage pasansøgninger.

Hvad kan jeg få ordnet på konsulatet efter 1. januar 2012?

Konsulaterne kan efter 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas) samt modtage pasansøgninger for børn under 12 år.

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan eksempelvis ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på www.kommune.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling, ekspeditionstid mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Alternativt bør du aftale nærmere med kommunen vedrørende udlevering i udlandet/fremsendelse til privat adresse.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas efter den 1. januar 2012?

Har du ikke mulighed for at hente dit nye pas på ambassaden i Rom, kan du efter aftale få det tilsendt. Dog skal du være opmærksom på, at det gamle pas skal afleveres til annullering, før det nye kan fremsendes. Når det gamle pas er annulleret, kan du få det udleveret, hvis du ønsker det.

Skal jeg medbringe pasfotos?

Ambassaden er med det nye udstyr i stand til at tage de nødvendige fotos til passet. Ved ansøgning om almindeligt dansk pas skal ansøgeren derfor ikke længere medbringe 2 pasfotos. Til provisorisk pas (nødpas) skal 2 pasfotos dog fortsat medbringes.

Børn: Det anbefales at medbringe et nyt billede af barnet, som opfylder Politiets krav (læs om krav til pasfotos her). Dette billede kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et foto som opfylder kravene.

Kan jeg få et biometrisk pas hvis min finger er skadet?

Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få et provisorisk pas, hvis man eksempelvis har plaster, bandage eller gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Siden 1. oktober 2004 skal børn, også nyfødte og unavngivne, have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af konsulatet som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis det har akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.

Kontakt

Danmarks ambassade i Italien

Via dei Monti Parioli 50
I-00197 Roma

Tlf.:  +39 06 9774 831
Fax: +39 06 9774 8399
E-mail: romamb@um.dk

 

Telefontid:

man-tors 09.00-13.00
og igen fra 15.00-16.30
fredag 09.00-13.00
og igen fra 15.00-16.00

Ekspeditionstid:

man-fre 09.30 -12.30

Tidsbestilling for pas:

man-tir 09.30-12.30
onsdag 09.30-16.00
tor-fre 09.30-12.30