Spring til indhold

Kørekort

Danskere med fast bopæl i Italien kan ikke få udstedt et dansk kørekort. Det er efter dansk lovgivning ikke muligt at få udstedt dansk kørekort, når man er blevet frameldt det danske folkeregister eller opholder sig i udlandet minimum 185 dage om året.

Mistet kørekort - fastboende
Er du fastboende i Italien og mister dit danske kørekort, skal du henvende dig til de italienske myndigheder med henblik på udstedelse af et italiensk duplikatkørekort. Inden da skal du indhente en erklæring (på engelsk) fra de danske politimyndigheder om din førerret i Danmark. Erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen
Pas- og kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Fax: +45 45 15 01 76

Anmodning om erklæring skal være bilagt kopi af pas samt politianmeldelse.
Den engelske erklæring accepteres af de fleste italienske motorkontorer (Motorizzazione). Alternativt kan ambassaden på baggrund af politiets erklæring udstede et certifikat på italiensk, der bekræfter førerretten. Ambassaden opkræver et gebyr for dette certifikat.

Erklæringen skal herefter indleveres til det nærmeste motorkontorer (Motorizzazione) som herefter vil udstede et nyt duplikatkørekort.

Mistet kørekort - turist
Er du fastboende i Danmark og mister du under ferieophold i Italien dit danske kørekort, kan ambassaden efter kontrolcheck med Rigspolitiet udstede en attest der bekræfter, at personen er indehaver af gyldigt dansk kørekort med angivelse af type. For udstedelse af erklæringen om mistet kørekort opkræves et gebyr. Erklæringen giver sammen med politianmeldelsen ret til fortsat at køre bil i Italien under ferieopholdet. Jf. italiensk lovgivning giver politianmeldelsen i sig selv ret til fortsat at køre bil i 11 dage i Italien, men skal man returnere til Danmark i bil vil erklæringen fra ambassaden være nødvendigt. 

Kontakt

Danmarks ambassade i Italien

Via dei Monti Parioli 50
I-00197 Roma

Tlf.:  +39 06 9774 831
Fax: +39 06 9774 8399
E-mail: romamb@um.dk

 

Telefontid:

man-tors 09.00-13.00
og igen fra 15.00-16.30
fredag 09.00-13.00
og igen fra 15.00-16.00

Ekspeditionstid:

man-fre 09.30 -12.30

Tidsbestilling for pas:

man-tir 09.30-12.30
onsdag 09.30-16.00
tor-fre 09.30-12.30