Spring til indhold

Statsborgerskab

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Børn født i udlandet af danske forældre erhverver normalt automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen. Læs nærmere om de gældende regler på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

For personer født uden for Danmark er den generelle regel, at det danske statsborgerskab fortabes ved det fyldte 22. år, medmindre der ansøges om bevarelse af statsborgerskabet inden det fyldte 22. år. Læs nærmere herom på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Hvordan søger jeg om bevarelse af statsborgerskab

Ansøgningen kan indleveres personligt på ambassaden, hvorefter den af ambassaden videresendes til Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriets indfødsretskontor, eller indsendes direkte af ansøgeren til:

Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
DK-1216 København K

Tlf.: +45 72 26 87 00
E-mail: uibm@uibm.dk  

Ansøgningen skal være ambassaden eller Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriets Indfødsretskontor i hænde senest dagen før ansøgeren fylder 22. år.

Bemærk venligst, at der er lang sagsbehandlingstid i sager vedrørende bevarelse af dansk statsborgerskab, se Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriets mål for sagsbehandlingstid her. Derfor bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives i god tid, som udgangspunkt mellem det fyldte 20. og 21. år.

Ansøgningsskemaet kan downloades på Udlændinge,- Integrations- og Boligministeriets  hjemmeside via linket ovenfor.

Indgives ansøgningen via ambassaden betales et gebyr på euro 26,00 til ambassaden.

Dobbelt statsborgerskab

Er du bosiddende i udlandet, og er du interesseret i at kende mere til de nye regler om dobbelt statsborgerskab?

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

  • Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab
  • En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium har nu overtaget ressortansvaret på området fra Justitsministeriet, mens Statsforvaltningen vil stå for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring. Du kan læse mere om loven her.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?

Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Statsforvaltningen - også fra udlandet. Du kan også mod ekstra gebyr indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan se de danske repræsentationer her. På Statsforvaltningens hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du vil kunne søge om et dansk pas, når Statsforvaltningen har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingreaftryk og billede i en chip). Du kan se den seneste liste over, hvor du kan søge om et dansk pas med biometri her. Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning.