Spring til indhold

Praktikophold

Praktikophold ved den danske ambassade i Rom

Danske statsborgere og personer med længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold ved ambassaden i Rom. Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk lærereanstalt. Ambassaden kan tilbyde fem praktikpladser i følgende afdelinger: 

- Handelskontoret
- Politisk/økonomisk/kultur
- Multilateral

- Kommunikationspraktikant for handelsafdelingerne på de danske ambassader i Sydvesteuropa

 

Stillingsopslagene for praktikophold på hhv. handelsafdelingen, den politiske/økonomiske afdeling samt den multilaterale afdeling i foråret 2018 kan findes her.

Stillingsopslaget for kommunikation og formidling på handelskontorene i Sydvesteuropa kan findes her.

 

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet er af 5 eller 6 måneders varighed, enten fra august/september til ultimo januar eller fra februar til ultimo juli. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

 

Kontraktforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden stiller bolig til rådighed for tre af praktikanterne, mens en af praktikanterne i handelsafdelingen selv skal finde bolig med tilskud fra Udenrigsministeriet. Normalt er det muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. 

 

Udenrigsministeriets retningslinjer for praktikanter kan findes her.

 

Ansøgning

Ansøgninger til handelsafdelingen, den politiske/økonomiske afdeling samt den multilaterale afdeling skal vedhæftes med CV og kopi af eksamensbevis med tydelig angivelse af søgte praktikantstilling i emnefeltet, og sendes til ambassadens e-mail romamb@um.dk som PDF-fil.

Ansøgninger til praktik ved kommunikation og formidling ved handelsafdelingerne i Sydvesteuropa skal vedhæftes CV og kopi af eksamensbevis og sendes til parhan@um.dk som PDF-fil.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for praktikstillingen som kommunikationspraktikant for handelsafdelingerne på de danske ambassader i Sydvesteuropa 2018  er d. 6. november 2017.

Ansøgningsfrist for praktikophold på hhv. handelsafdelingen, den politiske/ økonomiske afdeling samt den multilaterale afdeling i efteråret 2018 er 28. februar 2018.

 

Praktikerfaringer

Læs om tidligere praktikanters erfaringer her.