Spring til indhold

Praktikophold

Praktikophold ved den danske ambassade i Rom

Danske statsborgere og personer med længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold ved ambassaden i Rom. Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk lærereanstalt. Ambassaden kan tilbyde fire praktikpladser i følgende afdelinger: 

- Handelskontoret
- Politisk/økonomisk/kultur
- Multilateral

  

Stillingsopslagene for foråret 2018 kan findes her.

 

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet er af 5 eller 6 måneders varighed, enten fra august/september til ultimo januar eller fra februar til ultimo juli. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

 

Kontraktforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden stiller bolig til rådighed for tre af praktikanterne, mens en af praktikanterne i handelsafdelingen selv skal finde bolig med tilskud fra Udenrigsministeriet. Normalt er det muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. 

 

Udenrigsministeriets retningslinjer for praktikanter kan findes her.

 

Ansøgning

CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen, med tydelig angivelse af søgte praktikantstilling i emnefeltet, og sendes til ambassadens e-mail romamb@um.dk som PDF-fil.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for praktikophold foråret 2018 er 22. september 2017.

Ansøgningsfrist for praktikophold efteråret 2018 er 28. februar 2018.

 

Praktikerfaringer

Læs om tidligere praktikanters erfaringer her.