Spring til indhold

Den danske ambassade i Rom modtager pris fra anerkendt italiensk fond

28.11.2017  11:19
Mandag den 27. november 2017 modtog Danmarks ambassadør i Rom, Erik Vilstrup Lorenzen, en pris for i tæt samarbejde med Italien at sætte fokus på sundhedsfremme i storbyer.

Det var den italienske IBDO Fond (International Barometer Diabetes Observatory), der overrakte Galileo Galilei Medaljen til den danske ambassade i Rom for en kontinuerlig indsats med at sætte sundhedsfremme på dagsordenen, og for at skabe tætte relationer og synergi imellem danske og italienske eksperter, som set ved Sustainable cities arrangementer. Derved er der bidraget til synliggørelse af de globale udfordringer som ikke-smitsomme sygdomme (NCD) udgør, og som ifølge WHO, er ansvarlige for hovedparten af alle dødsfald på global plan. 

''

       ''

Prisen blev overrakt af formand for juryen, senator Gianni Letta, ved en ceremoni i Associazione CIVITA i Rom.

Ambassaden i Rom er den 5. december i år sammen med Torinos Kommune vært for det andet Sustainable Cities – Promoting Urban Health forum i den norditalienske by, Torino. I december 2016 stod ambassaden bag det første Sustainable Cities forum i Rom, og ved det andet i Torino, sættes urban sundhed atter i fokus. Ved forummet i Torino vil en række danske og italienske eksperter diskutere hvordan byplanlægning og urbanisering både påvirker og kan forbedre livet i byerne. Der vil blandt andet blive sat fokus på stigningen i antal diabetes tilfælde i storbyer og general sygdomsforebyggelse.

 

''

Fra venstre: Senator Gianni Letta, Ambassadør Erik Vilstrup Lorenzen, Professor Simona Frontoni, og Professor Paolo Sbraccia   

 

English version:

The Danish Embassy in Rome receives prize from acknowledged Italian Fund

On Monday November 27th, Denmark’s ambassador in Rome, Erik Vilstrup Lorenzen, received a prize for the embassy’s efforts  towards putting health promotion in big cities on the agenda.

It was the Italian IBDO Fund (International Barometer Diabetes Observatory) that awarded the Galileo Galilei Medal to the Danish Embassy in Rome for yearlong efforts to shed light on health promotion and for creating close relations and synergies between Danish and Italian experts within the health sector, as for instance done at sustainable cities events. In this manner, the embassy has contributed to making visible the global challenges of non-communicable diseases, that are responsible for the majority of deaths globally.

The prize was presented by director of the jury, Senator Gianni Letti, at a ceremony at the Associazione CIVITA in Rome.

Together with the municipality of Turin, the Danish Embassy in Rome is hosting the second Sustainable Cities – Promoting Urban Health forum on December 5th in the Northern Italian city of Turin. In December 2016, the Embassy initiated the first Sustainable cities forum in Rome and in the second version in Turin, urban health is once again on the agenda. A number of Danish and Italian experts from different sectors and networks will discuss how urban planning and urbanisation can both affect and improve life in cities, and emphasis will be put on the increase in number of diabetes cases in big cities and general disease prevention.Seneste nyt

    Se alle