Spring til indhold

Ansøgninger om kulturarbejde

Ansøgninger om økonomisk støtte sendes via mail til Karen Høj Obling med følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af projektet med angivelse af den danske deltagelse. Det bedes anført, hvorvidt deltagelsen er endeligt bekræftet.
  • Sted og dato for begivenheden.
  • Budget for begivenheden. Det ansøgte beløb samt udgifter som beløbet skal dække. (Det bemærkes, at ambassaden ikke kan give økonomisk støtte til mad og drikke.)
  • Eventuelle andre oplysninger om begivenheden: program etc.
  • For projekter, der modtager økonomisk støtte fra ambassaden gælder, at der senest 3 uger efter projektets afvikling skal fremsendes en evaluering af projektet, et underskrevet regnskab samt dokumentation for de afholdte udgifter til ambassaden.

Ansøgninger om patronage skal indeholde følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af projektet med angivelse af den danske deltagelse. Det bedes anført, hvorvidt deltagelsen er endeligt bekræftet.
  • Sted og dato for begivenheden.
  • Oplysning om patronage fra andre institutioner eller lign.
  • Eventuelle andre oplysninger om begivenheden: program etc.
  • Ved skandinaviske eller internationale begivenheder bedes anført, hvorvidt der er sendt lignende ansøgninger til andre udenlandske ambassader i Rom.

 

Kontakt


Karen Høj Obling
E-mail: karobl@um.dk
Tlf.: +39 06 97748338