Spring til indhold

Danmark deltager i WFP årsmødet 2016

24.06.2016  09:33

 

                                      ""

 

Den 13-17. juni deltog Danmark i årsmødet for FN’s Fødevareprogram (WFP) i Rom.

Årsmødet blev indledt af pave Frans, der understregede WFPs afgørende rolle i afskaffelsen af sult. Paven fremhævede vigtigheden af en bedre fordeling af mad og at madspild tager mad fra de fattigste.

WFPs eksekutiv direktør, Etharin Cousin indledte mødet  med opregne WFPs store fremskridt, men fremhævede, at der med ca. 800 millioner underernærede mennesker på verdensplan stadig var lang vej igen for at opnå Verdensmål nr. 2 – Stop Sult.  WFP har allerede taget de første skridt mod implementeringen af det nye Verdensmål nr. 2. Hun talte også om, hvad WFP kan levere på forpligtelserne afgivet ved det humanitære topmøde i maj. WFP ville bestræbe sig på at bidrage til en effektivisering af det humanitære system og få udviklings- og humanitært arbejde til at hænge bedre sammen.

For at opnå Verdensmålene, især mål nr. 2 om Stop Sult, fremlagde WFP et udkast til en ny strategisk plan for 2017-2021. De foreslåede strukturelle ændringer i WFPs arbejde, havde generelt stor opbakning hos medlemmerne, men en række medlemmer understregede også vigtigheden af at bevaret fokus på humanitære kriser, de humanitære principper og ligestilling. WFP forventer at have strategien klar i november.

På årsmødet fremlagde WFP endvidere sin årsrapport for 2015. WFP har i 2015 ydet nødhjælp til 12 store kriser og har assisteret 76,7 millioner mennesker på trods af at organisationen har modtaget færre bidrag fra donorene i 2015 end 2014. Få og øremærkede bidrag har været en udfordring i forhold til WFP mål om at hjælpe ikke bare mennesker i kriser, men også f.eks. børn, hvis udvikling trues af fejlernæring..

Der blev givet en række landebriefinger omkring fødevaresituationen under årsmødet. Situationen i Etiopien er de sidste mange måneder blevet forværret af vejrfænomenet El Niño. 10,2 millioner mennesker har ikke mad nok.  WFP har tredoblet sin fødevareassistance i landet det sidste år, og behovene er fortsat stigende. I den forbindelse blev en budgetstigning for WFP program i Etiopien vedtaget til årsmødet. El Niño effekten har slået voldsomt igennem i det sydlige Afrika, hvor mindst 30 millioner mennesker er ramt af tørke og ødelæggende oversvømmelser og WFP er sammen med landene der nu gået i højeste beredskab.

I Syrien har WFP i juni måned gjort markante fremskridt og det er lykkedes at få adgang til 19 belejrede områder, hvoraf nogle har været utilgængelige siden 2012.