Spring til indhold

Verden 2030 - Danmarks nye udviklingspolitiske og humanitære strategi #VoresDKaid 

23.01.2017  12:10
Danmark har fået en ny udviklingspolitisk og humanitær strategi: Verden 2030

FN's 17 verdensmål danner afsæt for strategien, som har til formål at bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden. Den nye strategi samler Danmarks engagement på det udviklingspolitiske og det humanitære område i én stratgi, for at styrke samspillet mellem de akutte og mere kortsigtede humanitære indsatser og det langsigtede udviklingssamarbejde.

Stategien har fire fokusområder:

  1. Sikkerhed, fred og beskyttelse
  2. Forebyggelse af irregulær migration
  3. Bæredygtig vækst som kommer alle til gode
  4. Frihed - demokrati, menneskerettigheder og ligestilling

Den nye strategi sætter fokus på unge, migration og ligestilling og vil arbejde for at skabe nye partnerskaber, blandt andet med den private sektor.

Find strategien her:

''

Læs mere om strategien på UM's hjemmeside her.