Spring til indhold

Danmark bidrager til Grand Bargain ved at indgå en strategisk partnerskabsaftale med WFP på i alt 630 millioner kroner for perioden 2017-2019

24.05.2016  15:46

        ""

Photo: WFP /Jonny Hogg 

Danmarks Udenrigsminister, Kristian Jensen underskrev i går under World Humanitarian Summit en strategisk partnerskabsaftale med Eksekutivdirektøren Ertharin Cousin for FN’s Fødevareprogram, WFP. Aftalen skal sikre fleksibel, forudsigelig og flerårig finansiering til WFP’s bidrag til at nå FN’s mål om at afskaffe sult inden 2030.

WFP er verdens største humanitære organisation med en årlig omsætning på mere end 5 mia. USD. WFP ydede i 2015 fødevarebistand til mere end 80 mio. mennesker i 82 lande. Kvinder og børn udgør hovedparten af de støttede. WFP har et dobbelt mandat til at redde liv og forhindre sult.

I 2015 støttede Danmark WFP med et kernebidrag på 210 mio. kr. til organisationens humanitære indsatser. Hertil kom akutte bidrag til WFP, som var øremærket indsatser i specifikke katastrofer og konflikter. I 2015 gik størstedelen af disse bidrag til operationer i Syrien, Myanmar, Nepal og Yemen.

Danmark vil med den nye aftale i perioden 2017-2019 bidrage med 630 millioner kroner, hvoraf 600 millioner kroner kan bruges fleksibelt, og hvor behovene er størst. Danmark er blandt de fem vigtigste donorer af fleksible kernebidrag til WFP, og er ofte den første donorer til at udbetale kernebidraget til WFP. ”Det forudsigelige og fleksible danske bidrag betyder, at WFP kan reagere hurtigt og effektivt på katastrofer ved at yde livreddende fødevareassistance til millioner af mennesker i eksempelvis Syrien, Yemen og Sydsudan samt i lande, der er berørt af El Niño” sagde WFP’s Eksekutivdirektør Ertharin Cousin.

Aftalen understreger Danmarks og WFP’s fælles bestræbelser på at bekæmpe fødevareusikker i nødsituationer og i langvarige kriser. Danmark har signaleret en strategisk interesse i innovation og bestemte længerevarende fødevarekriser og vil løbende have en strategisk dialog herom med WFP. Kristian Jensen har udtalt, at aftalen er en investering i mennesker i nød, og at Danmark gennem WFP vil støtte nogle af verdens mest sultende og sårbare mennesker, herunder kvinder, børn, ældre, flygtninge, interne fordrevne og andre i nød.

Aftalen viser også Danmarks støtte til den såkaldte Grand Bargain, som er på dagsordenen, når verdens humanitære aktører, regeringsleder, ministrerer og det civile samfund disse dage mødes under World Hummanitarian Summit. Topmødet er det første af sin slags, og det er arrangeret af FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon i anledning af hans nye program - ”Agenda for the Humanity”. Formålet med topmødet er, at deltagerne lover at styrke det humanitære system, så det kan imødekomme behovene for de 60 millioner mennesker, der i dag er på flugt, samt de 125 millioner mennesker, der brug for humanitær assistance og beskyttelse. Under topmødet underskrev donorer og nødhjælpsorganisationer aftalen the Grand Bargain, som blandt andet har til formål at effektivisere det humanitære system, finde løsninger på den manglende finansiering og styrke sammenhængen mellem humanitære og udviklingspolitiske indsatser. Samtidig forpligtede 68 af FN´s medlemsstater sig til fem kerneforpligtelser fra Ban Ki-moons agenda, herunder til princippet Leave no one behind.