Spring til indhold

Ny strategi for Danmarks samarbejde med FN's Fødevareprogram WFP i perioden 2014-17

19.03.2014  14:35

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen har nu godkendt den nye organisationsstrategi for Danmarks samarbejde med FN's Fødevareprogram WFP 2014-17. Den nye strategi har fokus på organisationens humanitære og livreddende rolle samt deltagelse i humanitær reform og koordination. Læs den fulde strategi her. 

WFP har udviklet sig til en afgørende dansk partner inden for særligt humanitær bistand. Organisationen spiller en central rolle i forhold til humanitær reform og koordination og de globale humanitære principper, som Danmark er en stærk fortaler for. Det årlige danske kernebidrag til WFP’s humanitære indsats er i 2014 steget til i alt 210 mio. DKK som følge af positive eksterne vurderinger af WFP, herunder i den danske multilaterale analyse 2013. Danmark er blandt WFP’s fem største kernebidragsbidragsydere og er samlet set blandt organisationens 20 største landedonorer.

Danmark genindtræder i WFP’s bestyrelse for perioden 2015-17, hvilket vil tjene som platform for en øget indsats for de danske prioritetsområder vedrørende humanitær effektivitet, koordination og reform. Dertil kommer større integration af den rettighedsbaserede tilgang i WFP’s arbejde med fokus på ligestilling og beskyttelse af særligt sårbare grupper. Samtidig vil det danske fokus på anti-korruption blive opretholdt i erkendelse af ofte vanskelige adgangs- og sikkerhedsforhold for WFP’s indsats i en række af verdens brændpunkter.