Spring til indhold

Højniveaukonsultationer mellem Danmark og FN´s Fødevareprogram (WFP)

07.04.2016  11:38
"Copyright WFP/ Mr. Giulio d’Adamo"

 

                                                       Copyright/WFP Mr. Giulio d'Adamo

 

ROM – Udenrigsministeriets udviklingspolitiske direktør, Martin Bille Hermann, deltog sammen med den danske permanente repræsentant til FN i Rom, Ambassadør Birger Riis-Jørgensen, i højniveaukonsultationer med FN’s Fødevareprogram (WFP) i organisationens hovedkvarter i Rom den 31. marts 2016. WFP’s delegation blev ledet dels af eksekutivdirektør Ertharin Cousin og assisterende eksekutivdirektør Elisabeth Rasmusson.

 

Danmark er den femte største donor af kernebidrag til WFP’s humanitære arbejde, og samlet set blandt organisationens top-20 donorer. Den danske indsats påskønnedes af WFP´s eksekutivdirektør Cousin, som understregede, at; "Vi sætter pris på Danmarks eksempel, ikke kun i forbindelse med det kommende globale humanitære topmøde (World Humanitarian Summit), men også fordi det er takket være Danmarks ubundne støtte, at WFP kan reagere hurtigt og effektivt, når katastrofer rammer."

 

Den udviklingspolitiske direktør og WFP’s eksekutivdirektør drøftede Danmark og WFP’s forventninger til det humanitære topmøde, der afholdes i Istanbul i maj. Her vil verdens humanitære aktører mødes og drøfte de kolossale udfordringer verdenssamfundet står overfor. WFP’s rolle som global humanitær aktør og dens medvirken til humanitær koordination blev fremhævet fra dansk side, ligesom udviklingspolitisk direktør også anerkendte WFP’s behov for at kunne planlægge sine indsatser med en længere tidshorisont. Martin Bille Hermann udtalte:

 

”Fra dansk side anerkender og påskønner vi WFP’s stærke kompetencer inden for det humanitære beredskab og respons i krisesituationer samt tidlig genopbygning. I den nuværende situation med adskillige store langvarige fordrivelseskriser er et endnu tættere samarbejde mellem den humanitære bistand og udviklingssamarbejdet nødvendigt – et samarbejde mellem de klassiske humanitære aktører og udviklingsspecialister. Vi skal finde fælles løsninger, der leverer på både kort og lang sigt – og som tænker nyt og inddrager nye aktører. Danmark støtter WFP’s arbejde med innovative løsninger, og vi ser gerne danske firmaer inddrages heri.”

 

WFP informerede om organisationens plan for at bidrage til opnåelsen af 2030 Verdensmålene. WFP’s ny plan tager udgangspunkt i SDG 2 om at afskaffe sult samt SDG 17 om at forbedre og etablere partnerskaber. Danmark støtter WFP’s fokus på at opnå Verdensmålene.

Den udviklingspolitiske direktør rejste endvidere en række bilaterale emner af fælles interesse, herunder andelen af danske ansatte i organisationen, samt inviterede til, at WFP – i tillæg til WFP’s eksisterende nordiske kontor – overflytter eventuelle servicefunktioner til FN byen i København.