Spring til indhold

Committee on World Food Security

Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed (CFS) blev etableret i 1974 som et forum, der drøfter og følger op på politikker om verdens fødevaresikkerhed, fødevareproduktion og adgang til mad.

Kort om Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed CFS

CFS er et forum, hvor medlemslande, organisationer, civilsamfund og den private sektor drøfter spørgsmål vedr. fødevaresikkerhed. I 2009 gennemgik CFS en reform for at sikre, at alle aktører fik talerum i den globale debat om fødevaresikkerhed og ernæring. CFS består af Bureauet, en Følgegruppe (Advisory Group), Plenarforsamlingen, Højniveauekspertpanelet (HLPE) og Sekretariatet.  

Plenarforsamlingen bliver afholdt årligt i oktober måned. Forsamlingen er centrum for debat og vedtagelse ved konsensus af anbefalinger om fødevaresikkerhedsrelaterede emner. Et stort antal observatører deltager i forsamlingen, i 2016 var der bl.a. repræsentanter fra 10 FN organisationer, 123 civilsamfundsorganisationer og 86 foreninger fra den private sektor. CFS's medlemslande har bl.a. vedtaget vejledende retningslinjer og principper om jordrettigheder, ansvarlige landbrugsinvesteringer og fødevaresikkerhed i langvarige kriser:

 

''''''

Højniveauekspertpanelet

Højniveauekspertpanelet, The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE) under CFS, udarbejder bl.a. uafhængige, videnskabelige rapporter, der behandler emnet fødevaresikkerhed i forhold til vand, madspild, bæredygtigt fiskeri og dambrug, investeringer i småbrug, biobrændstoffer, sociale sikkerhedsnet, klimaforandringer, jordrettigheder og internationale landbrugsinvesteringer, samt prissvingninger. Læs mere om HLPE her. Siden 2011 har panelet udgivet 10 rapporter:

 

''        ''        ''        ''

''        ''        ''        ''

''        ''

Opdateret december 2016

Ved spørgsmål, kontakt romamb@um.dk


Læs mere om CFS her.

Fakta om CFS

Formand (2018): Mario Arvelo, Dominikanske Republik

Medlemslande: 140 (Lande, der er medlemmer af WFP, IFAD og FAO eller FN, kan optages som medlemmer)

 

 

''

følg CFS på de sociale medier