Spring til indhold

Forretningskultur

Indsigt i italiensk forretningskultur er en vigtig faktor for at få succes med sine eksportaktiviteter i Italien. Fremtoning, formalitet og forretningsmødet spiller en fremtræden rolle i at skabe italienske forretningsforbindelser.

'' 

Fremtoning

I professionelle sammenhænge har den gode fremtoning - la bella figura – stor betydning. La bella figura indebærer, at man er høflig og udviser gode manerer. Dertil gælder La bella Figura for ens påklædning. I forretningssammenhængende anbefales det derfor, at man er formelt klædt for at skabe et seriøst og positivt indtryk, da det at være velklædt ofte bliver sidestillet med at være velforberedt.

Formalitet

Gode manerer og høflighed er afgørende faktorer i Italien. Det forventes, at man er opmærksom på formelle titler og tiltaleformer – i skriftlig som såvel mundtlig kommunikation. Dertil er det en god idé at udvise interesse i sin forretningspartners fritidsinteresser og familie. Det kan praktiseres ved at stille og besvare spørgsmål, da det anses som udtryk for interesse. Imidlertid skal man ikke forveksle italienske forretningsfolks til tider ofte storslået gestus og imødekommen natur med forretningsnaivitet - der gemmer sig ofte en benhård forhandler bag den høflige og imødekommende fremtoning, som er fokuseret på pris, leveringsbetingelser og kredittid.

Forretningsmødet

Etablering og vedligeholdelse af personlige relationer er en central del af det at drive forretning i Italien. Det første forretningsmøde handler ofte om at etablere et tillidsfuldt forhold. Etableringen af gensidig tillid og respekt har lige så stor betydning som udveksling af oplysninger og detaljer om et bestemt forretningsforslag. Man skal derfor ofte være forberedt på lange forhandlinger. Forhandlinger tager ofte tid, fordi italienere har tendens til nøje at vurdere fordele og risici.

Dertil er den endelige beslutning om at indgå en forretningsaftale ofte centraliseret i organisationen. Den hierarkiske beslutningsproces i mange italienske virksomheder betyder, at man kan opleve at komme i kontakt med mange forskellige medarbejdere med forskellige funktioner (tekniske, finansielle, markedsorienterede osv.), som har begrænset beslutningskompetence. Et godt råd i forhandlingsprocessen er derfor at være tålmodig, da uopsættelighed og en hastende karakter opfattes som en svaghed, der kan svække ens forhandlingsposition.

Dertil skal man være opmærksom på, at italienerne ofte vægter verbale forpligtelser højt, og den endelige kontrakt vil derfor typisk inkludere tidligere uformelle aftaler.

Eksportrådet Italien er til stede ved Ambassaden i Rom

 

Danmarks Ambassade i Italien
Via dei Monti Parioli, 50
00197 Roma
E-mail: romamb@um.dk 
Tlf.: +39 06 97 74 831

 

Eksportrådet Italien kan kontaktes dagligt mellem kl. 9:00-16:30.

 

Eksportstipendiat (Leder af handelsafdelingen)
Ole Gustafsson
olegus@um.dk
Tlf. +39 06 97 74 83 37

 

Eksportrådgiver
Elisabeth Falck Munforti
elimun@um.dk
Tlf. +39 06 97 74 835

 

Roberto Bettuzzi
Eksportrådgiver
robbet@um.dk
Tlf. +39 338 6890 978

 

Møder efter forudgående aftale

 

Links

Det italienske statistikkontor

 

Det italienske Statstidende

 

Handelskamrenes selskabsdatabase

 

Den italienske regering

 

Det italienske parlament

 

Deputerekammeret

 

De italienske told- og skattemyndigheder

 

De italienske "Gule sider"

 

Messer og udstillinger i Italien

 

Danmarks Statistik

 

EU-institutioner